Osoby uprawnione do wystawiania recept

Jeśli jesteś osobą uprawnioną do wystawiania recept i szukasz informacji na temat remdesiwiru, wybierz przycisk oznaczony jako “Informacje dla lekarzy”

Informacje dla lekarzy

Informacja publiczna

Jeśli nie posiadasz uprawnień do wystawiania recept i szukasz informacji na temat remdesiwiru, wybierz przycisk oznaczony jako ‘Informacja publiczna’

Informacja publiczna