Het melden van bijwerkingen

Door veiligheidsinformatie te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van remdesivir.

Als u een bijwerking ondervindt, kunt u dit melden aan Gilead per e-mail naar Safety_FC@gilead.com of per telefoon 02 401 3550.

Bijwerkingen kunnen ook worden gemeld via https://www.fagg-afmps.be/nl/bijwerking

Om ons te helpen het veiligheidsrapport doeltreffend te verwerken, geef zo veel mogelijk informatie, waaronder:
• Patiëntidentificatiegegevens in geanonimiseerde vorm van de persoon die de mogelijke bijwerking ondervond of andere identificatiegegevens zoals geslacht en leeftijd
• De contactgegevens van de verslaggever, namelijk de persoon die de informatie meldt, samen met de contactgegevens van uw gezondheidszorgbeoefenaar
• Een beschrijving van de mogelijke bijwerking zelf, zoals de tekenen en symptomen die werden ondervonden, datum waarop de mogelijke bijwerking begon en of de bijwerking is verdwenen.
• Details van het Gilead-product (remdesivir) zoals behandelingsdata, dosis en duur.
Houd er rekening mee dat we geen medisch advies kunnen geven over de individuele symptomen van een patiënt. Als u een patiënt bent en zich zorgen maakt over uw symptomen, of als deze verergeren, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of zorgverlener.