Όροι χρήσης

Οι παρακάτω Όροι χρήσης διέπουν και ισχύουν για τη χρήση ή/και την επίκληση από μέρους σας της παρούσας ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας διατηρεί η Gilead Sciences, Inc., συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών και διαδόχων της (εφεξής συλλογικά «Gilead»).

Η πρόσβαση σε ή/και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας της Gilead υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, καθώς και σε όλους τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις ή/και κανονισμούς. Η Gilead ενδέχεται να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κατά καιρούς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Η παρούσα ιστοσελίδα της Gilead προορίζεται μόνο για το ευρωπαϊκό κοινό. Η πρόσβαση σε ή η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας της Gilead συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων και την επιβεβαίωση από μέρους σας ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ή άνω.

Αποποίηση εγγυήσεων και περιορισμός ευθύνης

Η GILEAD ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GILEAD ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ GILEAD ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ.

 

Η Gilead θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα της, όμως όλες οι πληροφορίες παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Πέραν τούτου η εταιρεία δεν δύναται να παράσχει ουδεμία περαιτέρω εγγύηση ή δήλωση αναφορικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επιπλέον, τυχόν πληροφορίες που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα της Gilead από μια συγκεκριμένη ημερομηνία ενδέχεται να είναι ακριβείς μόνο από την εν λόγω ημερομηνία, και η Gilead αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ενημέρωση αυτών των πληροφοριών. Η Gilead δεν ευθύνεται για τυχόν ενέργειες που βασίζονται στις πληροφορίες οι οποίες εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα της, και όλοι οι χρήστες της εν λόγω ιστοσελίδας συμφωνούν ότι η πρόσβαση σε και η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται σε αυτήν πραγματοποιούνται με δική τους ευθύνη.

Ούτε η Gilead ούτε οι προστηθείσες ή οι συνδεδεμένες εταιρείες της ευθύνονται για τυχόν άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη, έμμεση αποζημίωση ή αποζημίωση ποινικού χαρακτήρα που προκύπτει από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της Gilead από τον χρήστη, ή για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό αποστέλλετε στην Gilead μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται από εσάς σε μη εμπιστευτική βάση. Η Gilead δεν παρέχει καμία υπόσχεση, ρητή ή σιωπηρή, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες ή υλικό για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, δημοσίευσης, αναμετάδοσης και ανάρτησης.

 

Πληροφορίες υγείας

Η παρούσα ιστοσελίδα της Gilead δεν παρέχει και δεν αποσκοπεί στην παροχή ιατρικών συμβουλών, ούτε προσφέρει οδηγίες σχετικά με την ορθή χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που παρασκευάζει ή προμηθεύει η Gilead, οι θυγατρικές, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι δικαιοπάροχοι ή τα μέλη τυχόν κοινοπραξίας της. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα της Gilead δεν πρέπει να ερμηνεύεται ή να εκλαμβάνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές που παρέχει ο γιατρός σας ή ο επαγγελματίας υγείας που σας έχει αναλάβει. Είναι σημαντικό να συζητάτε τις επιλογές της θεραπευτικής αγωγής σας και τυχόν ερωτήσεις που έχετε με τον γιατρό σας ή τον επαγγελματία υγείας που σας έχει αναλάβει.

 

Πνευματική ιδιοκτησία: Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

 

Η επωνυμία και το λογότυπο της Gilead, καθώς και όλες οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως από το εάν εμφανίζονται με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με σύμβολο εμπορικού σήματος, αποτελούν εμπορικά σήματα της Gilead, των θυγατρικών, των συνδεδεμένων εταιρειών, των δικαιοπαρόχων ή των μελών της κοινοπραξίας της, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή ή ανακατανομή των εν λόγω εμπορικών σημάτων χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Gilead.

 

Όλο το περιεχόμενο στην παρούσα ιστοσελίδα της Gilead, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων ή των κειμένων, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Σε αντάλλαγμα της συμφωνίας σας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Gilead σας παρέχει προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας της. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη υλικού από την εν λόγω ιστοσελίδα της Gilead μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, ενώ απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή, λήψη, τροποποίηση, εκ νέου χρήση, αναδημοσίευση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της εν λόγω ιστοσελίδας, παρά μόνο όπως προβλέπεται στο παρόν, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Gilead. Είναι πολιτική της Gilead να ασκήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέτρο που επιτρέπει ο νόμος. Η χρήση ή κατάχρηση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων υλικών, με την επιφύλαξη του παρόντος, απαγορεύεται ρητά και ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί δικαίου σημάτων, κανονισμούς και διατάξεις για τις επικοινωνίες, και άλλους νόμους, διατάξεις ή/και κανονισμούς.

 

Ιστοσελίδες τρίτων

 

Η ιστοσελίδα της Gilead μπορεί να περιλαμβάνει υπερ-συνδέσεις προς ιστοσελίδες που διατηρούνται ή ελέγχονται από τρίτους. Η Gilead δεν ευθύνεται και δεν παρακολουθεί, εξουσιοδοτεί, εξετάζει ή εγκρίνει συστηματικά τα περιεχόμενα ή τη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται στις εν λόγω ιστοσελίδες.

 

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας:

 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ
Υπ’όψιν Νομικού Τμήματος

Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραΐτίνη 4, Παλαιό Φάληρο 175 64
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 004304401000