Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:

Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs

Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν επίσης να αναφέρονται απευθείας στον παραγωγό του ύποπτου προϊόντος. Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με προϊόντα της Gilead μπορούν να αναφέρονται απευθείας στην Gilead χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν:Για την Ελλάδα:

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ
Εθνάρχου Μακαρίου & Μωραΐτίνη 4, Παλαιό Φάληρο 175 64
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 004304401000
τnλέφωνο 210 89 30 100
Email: Safety_FC@gilead.com

Για την Κύπρο στο τηλέφωνο + 357 24 656165, E-mail: n.karoullas@ptc-ltd.com.